Thema ‘door-kijkje’

maart 16, 2021 12:51 pm

Expositie Kulturhus  van zaterdag 2 oktober tot en met zaterdag 27 november. 

Het thema van 2021 voor de leden die in het kulturhus willen exposeren is ‘Door-kijkje’.
Het is bewust zo geschreven om een bredere interpretatie mogelijk te maken.

Ook dit jaar is iedere deelnemer volledig vrij in materiaalkeuze, formaat of interpretatie.
De volgende dia’s kunnen mogelijk helpen om een beeld te krijgen van het thema.