Nieuwsbrief 38

januari 20, 2024 12:37 pm

Programma 2024

Het programma voor de komende maanden ziet er als volgt uit:

Donderdag 14 maart, vanaf 20.30 uur: Kunstcafé bij Tastoe. Vrije inloop.

Woensdag 27 maart 19.30 uur: Masterclass. Informatie in deze Nieuwsbrief.

Donderdag 11 april, 19.30 uur: Algemene ledenvergadering, nadere informatie volgt t.z.t.

Zondag 16 juni: Kunstival, eerste informatie in deze nieuwsbrief.

Zaterdag 28 sept. t/m zaterdag 2 nov.: EtalageKunstRoute, verloting, exposities.

Zaterdag 2 november: Kunstmarkt (datum onder voorbehoud).

Kunstcafé

Op 9 januari jl. vond het 3e kunstcafé van het seizoen 2023/2024 plaats. Het 4e en laatste kunstcafé van dit seizoen wordt gehouden op 14 maart a.s. Tijdstip en plaats zoals altijd vanaf 20.30 uur bij Tastoe. Iedereen is welkom, de toegang is vrij en je betaalt je eigen drankjes. Aanmelding vooraf is niet nodig. Doel: gezelligheid en ontmoeting, elkaar stimuleren, nieuwe ideeën / kennis / activiteiten uitwisselen of bedenken enz.

Masterclass (bespreken van jouw kunstwerken door een professional)

Op 27 maart a.s. organiseren wij voor onze leden een masterclass”. Tijdens die masterclass kijkt de professioneel kunstenaar Ruud van der Meulen naar jouw beeldend werk en geeft tips en adviezen op een opbouwende manier en met de nodige tact. Ruud is geboren in Eindhoven in 1957 en opgegroeid in ‘s-Hertogenbosch. In 1986 studeerde hij af aan de Academie voor Beeldende Vorming in Tilburg. Daar heeft hij les gehad van diverse bekende kunstenaars waaronder o.a. Jan Dibbits, Arno van de Mark, René Daniels, Chris Manders, Nico Molenkamp en Marlene Dumas. Ruud van der Meulen woont in Wierden , waar hij ook zijn atelier heeft. 

Het is natuurlijk wel een uitdaging om je werk te laten bespreken door een professional, maar wanneer krijg je nou zo’n gelegenheid? Het klinkt misschien een beetje eng, maar dat is het echt niet en je kan er alleen maar van leren. We zijn tenslotte onder elkaar en maken er weer een gezellige avond van. Deelname kost slechts € 15,– en dat is inclusief onbeperkt koffie, cappuccino, thee en/of een koel watertje met of zonder smaakje!

Wanneer: woensdag 27 maart. Tijd: 19.30 21.30 uur. Plaats: Kulturhus, Oranjezaal.

Aanmelden vanaf heden bij onze secretaris: vhbk@live.nl, tot 1 maart a.s.  

Als op 1 maart het aantal deelnemers bekend is, wordt op basis daarvan bepaald hoeveel kunstwerken iedereen mag meenemen ter bespreking. Er zal dan worden gevraagd om uiterlijk 13 maart foto’s van die kunstwerken naar Ruud te sturen, zodat hij zich kan voorbereiden. 

Algemene ledenvergadering

De algemene ledenvergadering wordt gehouden op donderdag 11 april a.s. Aanvang 19.30 uur in de Oranjezaal van het Kulturhus. De agenda en overige stukken worden in de laatste week van maart toegestuurd.

Kunstival

Na het grote succes van vorig jaar wordt nu voor de 2e maal het Kunstival gehouden. Dit gaat gebeuren op zondag 16 juni a.s. De locaties zijn Zandvoortspad, Fliermatenweg en Liezenweg.

Er is dringend behoefte aan vrijwilligers die op de dag zelf (dus niet in de organisatie vooraf) bij één van de vele activiteiten assistentie willen verlenen. Hiervoor kan je je nu al aanmelden op ons e-mailadres vhbk@live.nl Nadere informatie volgt t.z.t.

EtalagekunstRoute en Exposities

De EtalageKunstRoute wordt dit jaar gehouden van 28 september t/m 2 november.

Naar aanleiding van de ervaringen en van de gehouden evaluatie onder de deelnemers van vorig jaar, gaat toch weer geprobeerd worden om het aantal openingsuren op zaterdag uit te breiden. Of het KunstKijkAvontuur terug komt, is afhankelijk van anderen, daarover vindt nog overleg plaats. Bij de evaluatie zijn ideeën geopperd om meer te doen met QR-codes, bv. informatie over tentoongestelde kunstwerken. Gekeken wordt naar de haalbaarheid daarvan. Verder blijft er veel gelijk: 2 suppoosten per middag, de duur van 5 weken, de expositie van de verlotingskunstwerken op de Kunstplaza en de thema-expositie in de Nagelhoutzaal. De succesvolle kunstmarkt wordt ook geprolongeerd. Een datum daarvoor is nog niet vastgesteld, dit is afhankelijk van de mogelijkheden van het Kulturhus. Het zou mooi zijn als dat weer op de laatste zaterdag van de EtalageKunstRoute zou kunnen.

Het thema voor de expositie is (Suggestie van) Beweging. Alle leden mogen hieraan meedoen. Om ideeën hiervoor op te doen, is al eerder een powerpoint-presentatie toegestuurd. Onderstaand nogmaals 3kunstwerken uit die presentatie.  

Later meer nieuws over de EtalageKunstRoute en de exposities.

   


Fotograferen met de smartphone
en uploaden op de website

Maar liefst 20 leden hadden zich aangemeld voor deze op 18 januari jl. gehouden workshop. Door ziekte en andere omstandigheden moesten 3 leden zich afmelden, maar er was dus toch nog het fantastische aantal van 17 deelnemers. Het bestuur vindt het belangrijk dat onze website optimaal wordt gebruikt en dat was ook de reden om de workshop heel goedkoop aan te bieden. De avond verliep in een gezellige sfeer. Door docent Marius werd in heldere taal en ondersteund door een powerpointpresentatie het een en ander verteld over fotografie in het algemeen en fotograferen met de smartphone in het bijzonder, waarna dit ook door degenen die dat wilden in de praktijk werd gebracht. Het 2e deel van de workshop bestond uit uitleg en ook het tonen aan de hand van praktijkvoorbeelden hoe je de foto’s (en verdere informatie over jouzelf en de kunstwerken) op onze website geplaatst krijgt. Kortom, een workshop die zeer de moeite waard was. Hopelijk leidt deze avond tot een verdere invulling en verbeteringvan onze website. De deelnemers aan de workshop ontvangen afzonderlijk nog een link naar de power– point-presentatie van deze avond.

Er wordt overwogen om bij voldoende belangstelling, in het najaar nog een vervolgworkshop te organiseren, waarin wat diepeer wordt ingegaan op de techniek van de fotografie en hoe te komen tot nog betere foto’s.


Margot fotografeert een ‘kunstwerk’

Opvolgers gezocht!

Zoals jullie misschien weten, is de VHBK niet alleen verantwoordelijk voor de eigen exposities op de Kunstplaza in het Kulturhus, maar organiseren wij ook de andere exposities die daar plaatsvinden. Deze taak wordt uitgevoerd door Wim Kwakernaak en Hans Wissink.

Hoewel zij dat met veel plezier doen (het gaat naast de expositie van de VHBK om maximaal 4 andere exposities per jaar) realiseren zij zich dat ze dit niet eeuwig kunnen blijven doen en dat we op zoek moeten naar opvolgers voor Wim en Hans.

Er worden op de Kunstplaza 4 à 5 exposities per jaar gehouden. De expositie van de VHBK, gelijktijdig met de EtalageKunstRoute wordt ingericht en ontruimd samen met leden van het bestuur en van de werkgroep. Dan is er jaarlijks nog een expositie van fotoclub Profoto. Ook zij zorgen zelf voor het ophangen van de foto’s en het weer verwijderen. De overige 2 of 3 exposities per jaar zijn van belangstellenden uit Holten of van elders die daarvoor een aanvraag indienen. Die aanvragen komen binnen in het Kulturhus en worden naar ons doorgestuurd voor verdere behandeling. Zij worden dan opgenomen in het jaarprogramma. Deze belangstellenden moeten ook zelf zorgen voor het inrichten en ontruimen, maar daar zijn Wim en Hans (of tenminste één van hen) bij aanwezig om wegwijs te maken en te assisteren. Ook zorgen zij voor een persbericht, op basis van door de exposanten aan te leveren tekst en foto’s. Het jaarprogramma is eigenlijk simpel: in het voorjaar exposeert Profoto, in het najaar de VHBK en de tussenliggende periodes worden ingevuld door anderen.

Onze vraag is nu: zijn er belangstellenden die vanaf binnenkort met Wim en Hans willen meelopen in de organisatie van de exposities en dit in de toekomst van hen willen overnemen?