Nieuwsbrief 39

april 12, 2024 10:04 am

Algemene Ledenvergadering
Het bestuur nodigt hierbij de leden uit voor de jaarlijkse algemene ledenvergadering, te houden
op donderdag 11 april a.s. om 19.30 uur in de Oranjezaal van het Kulturhus (boven, niveau +2)
Vóór aanvang van de vergadering is er gelegenheid voor het drinken van koffie of thee.
Agenda.
1. Opening. (Hans)
2. Mededelingen. (Hans)
3. Ingekomen stukken. (Hans)

4. Verslag van de algemene ledenvergaderingen van 13 en 23 april 2023. (Hans) (bijlage) *)
5. Jaarverslag 2023 van de secretaris. (Hans) (bijlage) *)
6. Jaarverslag 2023 van de penningmeester. (Arjan de R.) (bijlage) *)
7. Verslag van de kascontrolecommissie. (Arjan de R.)
8. Verkiezing nieuwe kascontrolecommissie. (Arjan de R.)
9. Begroting 2024 (Arjan de R.) (bijlage) *)
10. Bestuurssamenstelling. (Hans)

Het bestuur bestond het afgelopen verenigingsjaar uit:
Arjan Hakkert, voorzitter, Hans Wissink, secretaris, Arjan de Ruiter, penningmeester,
Wim Kwakernaak, bestuurslid, Dirk van Brink, bestuurslid, Evelyn Ezendam, bestuurslid.
Het bestuur draagt Christel Buijvoets voor als bestuurslid in de functie van 2e secretaris.
Het is de bedoeling dat Christel secretariaatswerkzaamheden overneemt van Hans Wissink.
Een voordracht voor een tegenkandidaat, gesteund door tenminste tien leden, kan tot aanvang van
de vergadering schriftelijk bij het bestuur worden ingediend.
Vanwege de continuïteit van het bestuur, zijn er dit jaar geen aftredende bestuursleden. Tijdig voor
de algemene ledenvergadering van 2025 zal het bestuur een rooster van aftreden opstellen.
11. Kunstival. (Evelyn)
12. EtalageKunstRoute en Exposities (Wim, Hans en Dirk)
13. Kunstcafé (Hans)
14. Website ( Dirk)
15. Rondvraag (Hans)
16.Sluiting (Hans)
*) de bijlagen worden aansluitend bij afzonderlijke mail toegezonden

Kunstcafé
Op 14 maart jl. was het 4e en laatste kunstcafé van het seizoen 2023/2024. De belangstelling voor de
vier bijeenkomsten was wisselend, maar het het bestuur is van mening dat het een goed initiatief is en
wil het graag in het volgende seizoen voortzetten. In de algemene ledenvergadering is er gelegenheid
over dit onderwerp met elkaar van gedachten te wisselen.
Masterclass
Op 27 maart a.s. staat de Masterclass op het programma. De deelname hieraan is ruim boven
verwachting; maar liefst 18 leden hebben zich aangemeld om hun (± 50!) kunstwerken door
professioneel kunstenaar Ruud van der Meulen te laten bespreken. Het belooft dus een mooie en
leerzame avond te worden! In de volgende Nieuwsbrief een beknopt verslag hiervan.

Kunstival
Na het grote succes van vorig jaar wordt op zondag 16 juni a.s. voor de 2e maal het Kunstival
gehouden. Dit wordt door onze vereniging georganiseerd maar is slechts mogelijk dankzij de inzet van
een aantal van onze leden, maar ook van externe personen en organisaties en niet in de laatste plaats
dankzij een subsidie van de gemeente Rijssen-Holten. Het Kunstival is vooral bedoeld om kunst dichter
bij de mensen te brengen en om kinderen enthousiast te maken om zich creatief te uiten. Het Kunstival
begint om 11.00 uur en duurt tot 16.00 uur.
Vorig jaar vond het plaats op de Borkeld. Dit jaar wordt deze “beleef de kunst wandeling”, met als
thema :”Natuur”, georganiseerd bij De Wijnkamer aan het Zandvoortspad, het ecohuis van Rita
Beldman aan de Liezenweg/Fliermatenweg en bij het gebouw van Scouting St. Joris aan de Liezenweg.
Bij de wijnboerderij aan het Zandvoortspad kan je hapjes en wijn proeven, zelf schilderen met koffie
en wijn, schilderijen, brocante en andere kunst kopen, een rondleiding door de wijngaard meemaken en
van live muziek genieten. Dit alles in Franse sferen.
Daarna wordt de wandeling vervolgd en is er even verderop een kleine theatervoorstelling, waarbij
mensen kunnen mee doen.
Als men verder loopt komt er een blote voetenpad , een koor waar je kunt meezingen en dan drie keer
een opstelling met land art.
Aangekomen bij het ecohuis van Rita Beldman kan er gewerkt worden met wilgentenen, hout, vilt en
stenen schilderen. Ook worden daar beelden van Gerrie Meilink geëxposeerd. Daarnaast kan men
meer te weten komen over het gebruik van eetbare bloemen en geneeskrachtige kruiden.
Daar in de buurt staat een ijscokar waar men een ijsje kan kopen. Vervolgens naar het
scoutinggebouw aan de Liezenweg waar kinderen o.a. broodjes boven een vuur kunnen bakken,
klauteren op een kleine klimwand, een rolstoelrace doen en men kan er houtskooltekeningen maken. Er
hangt daar ook kunst binnen. Even zitten met een kopje koffie/thee/limonade en taart kan daar óók.
De route wordt vervolgd via de Aalpolsweg, waarlangs nog het één en ander te zien is, terug naar het
Zandvoortspad. Het is mogelijk om bij elk van de 3 locaties van start te gaan.
Kortom, genoeg te zien en te doen. En ook veel om te organiseren. Nu hebben zich best al wat
vrijwilligers aangemeld, maar we kunnen op deze dag best nog wel nog een aantal helpende handen
gebruiken. Dus: Wie komt er meehelpen om deze gezellige dag, net als vorig jaar, tot een geweldig
succes voor ons allemaal te maken. Buiten dát kan je je ook nog aanmelden voor de kleine kunstmarkt
(overdekt). We hopen veel enthousiaste reacties van onze leden op dit nieuwe evenement.
Aanmeldingen als vrijwilliger of als deelnemer aan de kunstmarkt graag op het mailadres van de VHBK
naar onze secretaris: vhbk@live.nl En voor vragen kan je terecht bij Evelyn Ezendam 0619039508.

EtalagekunstRoute en Exposities
De EtalageKunstRoute wordt dit jaar niet gehouden van 28 september t/m 2 november, zoals eerder
gemeld, maar van 5 oktober t/m 9 november. Dit geldt ook voor de thema-expositie in de
Nagelhoutzaal en de verlotingsexpositie op de Kunstplaza.
Naar aanleiding van de ervaringen en van de gehouden evaluatie onder de deelnemers van vorig jaar,
proberen we nog de openingsuren op zaterdag te wijzigen van 10 tot 13 uur in 12 tot 15 uur of 13 tot 16
uur. Of dit gaat lukken is nog lang niet zeker. Hetzelfde geldt voor de kunstmarkt. In principe wordt deze
weer gehouden op de laatste zaterdag van de EtalageKunstRoute, dus op zaterdag 9 november, maar
ook dit is nog niet rond.
Of het KunstKijkAvontuur terug komt, is afhankelijk van anderen, daarover vindt nog overleg plaats. Bij
de evaluatie zijn ideeën geopperd om meer te doen met QR-codes, bv. informatie over tentoongestelde
kunstwerken. Gekeken wordt naar de haalbaarheid daarvan. Verder blijft er veel gelijk: 2 suppoosten
per middag, de duur van 5 weken, de expositie van de verlotingskunstwerken op de Kunstplaza en de
thema-expositie in de Nagelhoutzaal.
Het thema voor de expositie in de Nagelhoutzaal is ”(Suggestie van) Beweging”. Alle leden mogen
hieraan meedoen. Om ideeën hiervoor op te doen, is al eerder een powerpoint-presentatie toegestuurd.


Op de algemene ledenvergadering van 11 april a.s. zal deze weer getoond worden.
In de volgende Nieuwsbrief (begin juni) meer nieuws over het Kunstival, de EtalageKunstRoute, de exposities en de kunstmarkt.

Nieuws van buiten de VHBK
Expositie “Gli Affetti”
In de Nagelhoutzaal is tot en met 25 mei de bijzondere expositie “Gli Affetti”te zien.
Reeds in de 16e en 17e eeuw eigenden kunstenaars zich begrippen toe als horror, fantasy, comic en
passion en probeerden hun kunst te verdiepen door deze begrippen als uitgangspunten voor hun
kunstwerken te nemen. Beschouwers moesten in vervoering raken en door emoties overmand worden.
De Italianen noemden deze door de kunstenaar zichtbaar gemaakte en door de beschouwer gevoelde
emoties “gli affetti”. Er waren 9 affetti, namelijk verwondering, verschrikking, liefde, visioen, passie,
beweging, levensechtheid, de oudheid en scherts.
De afgelopen maanden hebben tekenleerlingen uit 4 en 5 havo en 4 en 5 vwo van
scholengemeenschap De Waerdenborch één van deze affetti’s als uitgangspunt genomen om een
kunstwerk uit de Nagelhoutcollectie om te vormen met als doel een bepaald affetto op te roepen. Niet
door figuren in dramatische houdingen en sterke gezichtsuitdrukkingen neer te zetten, maar te kijken
wat veranderingen in compositie, kleur, vorm en licht doen om een emotie te laten spreken.
Voor de leerlingen was het een ontdekkingstocht om te ervaren hoe bestaande beelden veranderd
kunnen worden door met een andere blik te kijken. De bezoeker kan ervaren hoe een kunstwerk
gekleurd is door een nieuwe emotie wanneer het originele kunstwerk uit de Nagelhoutcollectie en het
werk van de leerling naast elkaar hangen.
Het is zeer de moeite waard om te kijken welke “affetti’s” de leerlingen hebben losgelaten op door hen
gekozen werken uit de Nagelhoutcollectie.
De zaal is open op maandag tot en met vrijdag van 10.00 tot 17.00 uur en op zaterdag van 10.00 tot
13.00 uur. Op 2e paasdag, Hemelvaartsdag en 2e pinksterdag gesloten.

Op de Kunstplaza is tot en met 29 maart een expositie te zien van fotoclub Profoto en exposeert vanaf
4 april a.s. Jan-Albert Ernsten uit Lelystad.

 

Masterclass schilderen
Galerie A-quadraat in Vorden organiseert in juli a.s. tweemaal een tweedaagse Masterclass schilderen, nl.
op 19 en 20 juli en op 26 en 27 juli. De docent is Hans Versfelt, een bekend en gewaardeerd hedendaags
impressionist. Voorwaarden voor deelname zijn basiskennis van kleuren mengen, perspectiefen
materiaalgebruik, staande kunnen schilderen en beschikken over een (veld-)ezel.. De lesmethode is
gebaseerd op zeer individuele begeleiding. Het maximum aantal deelnemers is 8. Voor meer informatie en
aanmelding: info@galerie-a-quadraat.nl of telefonisch 0575 556456 of 0654397579.