Nieuwsbrief 40

mei 15, 2024 7:12 pm

16 mei 2024

Kunstival
Op 16 juni a.s. organiseren wij voor de 2e keer het Kunstival. Tijd: 11.00 tot 16.00 uur. Het doel van het Kunstival is om kunst dichter bij de mensen te brengen door de deelnemers aan deze dag mee te laten doen aan allerlei culturele activiteiten.
Op 3 locaties (het wijnhuis aan het Zandvoortspad, de ecotuin van Rita Beldman aan de Fliermatenweg/hoek Liezenweg en het scoutinggebouw aan de Liezenweg) en langs de wandelroute van ongeveer 3 km kan men o.a. kunst maken, kunst kijken, zingen, muziek luisteren, theater maken, een rondleiding volgen, lekkere dingen proeven, brocante en kunst kopen. Er kan op alle drie locaties gestart worden.
De brocante en kunstmarkt kan nog deelnemers gebruiken. Informatie en aanmelden bij Arjan Hakkert, tel. 0610358074. Ook zoeken we nog vrijwilligers die deze dag een paar uurtjes willen komen helpen. Informatie en aanmelden bij Evelyn Ezendam. 0619039508. Kijk voor het laatste nieuws over het Kunstival ook op onze website!
EtalageKunstRoute
De 15e EtalageKunstRoute wordt dit jaar gehouden van 5 oktober t/m 9 november met als onderdelen kunst in etalages, een thema-expositie (Suggestie van Beweging) in de Nagelhoutzaal, de verlotingsexpositie op de Kunstplaza en als afsluiting een kunstmarkt. Tenslotte wordt nog nagedacht óver en gewerkt áán de mogelijkheid om met een kort filmpje met QR-code iets over je etalagekunstwerk te vertellen. Het bestuur bekijkt nog of we hiervoor een workshop voor belangstellenden gaan organiseren.
Aanmelden
In verband met de tijd die nodig is voor de voorbereidingen, moeten we al snel weten hoeveel deelname we kunnen verwachten aan de diverse onderdelen. Daarom vragen we jullie om vóór 15 juni a.s. te reageren en daarbij de volgende vragen te beantwoorden:
1. Doe je mee met kunst in een etalage en zo ja, met een 2- of 3D kunstwerk?
2. Doe je mee aan de thema-expositie en zo ja, met een 2- of 3D kunstwerk?
3. Stel je een kunstwerk beschikbaar voor de verloting en zo ja, 2- of 3D? *)
4. Doe je mee wanneer de mogelijkheid wordt geboden om een kort filmpje met QR- code over jou en/of jouw etalage kunstwerk te maken?
5. Doe je mee aan de kunstmarkt ? (9 november, 11-15 uur, Kulturhus, deelnamekosten € 25,–)
*) De kunstverloting is van doorslaggevend belang voor de financiële haalbaarheid van de EtalageKunstRoute. We doen daarom weer een dringend beroep op alle deelnemers om een kunstwerk of kunstgerelateerde activiteit beschikbaar te stellen.

Masterclass, ‘groot succes’.
Het was een nieuwe activiteit die nog niet eerder door de VHBK was georganiseerd. Een masterclass waarin het werk van een kunstenaar, en lid van de VHBK, wordt besproken. Dat is natuurlijk spannend en je moet wel open staan voor feedback. Maar blijkbaar viel dit initiatief in goede aarde want er hadden zich 18 deelnemers aangemeld. We waren als bestuur erg blij met deze grote belangstelling. Het geeft ook aan onze leden zich veilig voelen en vertrouwd voelen in deze groep en graag tips en hints willen horen over hun kunstwerken.
Het bestuur had Ruud van der Meulen bereid gevonden om deze masterclass op 27 maart te geven. Ruud was leraar tekenen in het middelbaar onderwijs en hij is net met pensioen gegaan. Hij is dus een ervaren praktische kunstenaar, heeft ontzettend veel kennis van kunst en kan het ook fantastisch ‘presenteren’.
Van iedere deelnemer was een aantal kunstwerken digitaal opgestuurd naar Ruud. Met dit beeldmateriaal is Ruud aan de gang gegaan. Hij had verder bewust geen informatie meegestuurd gekregen. Tijdens de avond in het Kulturhus werd al snel duidelijk dat hij veel tijd in zijn voorbereiding van de masterclass had gestoken. Bij elke kunstenaar had hij een uitgebreide PowerPointpresentatie gemaakt en gaf hij mooie suggesties waar onze leden heel blij mee waren. Soms gaf hij adviezen over het gebruik van perspectief, kleurgebruik, effect van licht en donker of liet hij werken van bekende kunstenaars zien die vergelijkbare kunst maken. Alle leden hebben de feedback van Ruud digitaal toegestuurd gekregen.
Na zo’n drie uur waren alle kunstenaars ‘aan de beurt geweest’. De avond was voorbij gevlogen. De deelnemers waren enthousiast over de positieve feedback die ze hadden ontvangen en het was ook erg leuk om het werk van andere leden zo goed te leren kennen en zien. Er heeste een echt ‘clubgevoel’.

Exposeren in Natuurmuseum Holterberg
Dit jaar is er opnieuw gelegenheid om tijdens de EtalageKunstRoute een mini-expositie met “natuurgerelateerde kunstwerken” in te richten in de hal van het Natuurmuseum. Er is ruimte voor enkele tweedimensionale werken aan de wand, één of twee (afhankelijk van de grootte) raamhangers en één driedimensionaal kunstwerk voor plaatsing op een tafel. Belangstellenden kunnen zich tot 15 juni melden op vhbk@live.nl
Exposeren in de Diessenplas
Vanaf begin 2025 is er voor onze leden (individueel of groepsgewijs) gelegenheid om te exposeren in de Diessenplas. Er kunnen alleen tweedimensionale werken worden geëxposeerd. Belangstellenden kunnen zich tot 15 juni a.s. melden op vhbk@live.nl. Degenen die zich naar aanleiding van de vraag in de ledenvergadering al hebben aangemeld hoeven niet opnieuw te reageren.

Betaling contributie
In de algemene ledenvergadering van 11 april jl. is de contributie voor 2024 ongewijzigd vastgesteld op € 30,–. Vriendelijk verzoek dit bedrag vóór 1 juni a.s. over te schrijven naar rekening NL21RABO 013 58 63 503 t.n.v. VHBK te Holten. ———————————————————————————————————————-

Overig nieuws
Rijksmuseum Twenthe
Van 17 mei tot en met 1 september a.s. organiseert Rijksmuseum Twenthe de eerste grote solotentoonstelling van Kees Stoop (1929-2919). Stoop was volgens kenners een van de grootste tekenaars van ons land, maar is nauwelijks bekend bij het grote publiek. Als Holtenaar moet je deze tentoonstelling natuurlijk gezien hebben! Het museum is geopend op dinsdag t/m zondag van 10.00 tot 17.00 uur.
Exposities Kulturhus Holten
In de Nagelhoutzaal is tot en met 26 augustus de expositie “Van: Kunst als behang, naar: kunst van belang” te zien. De expositie bestaat uit favoriete werken uit de Nagelhoutcollectie, aangevuld met favorieten uit eigen collectie en eigen werk van Willem van Rappard en Hans Wissink.
Op de Kunstplaza zijn tot en met 11 juni a.s. schilderijen te zien van Jan-Albert Ernsten uit Lelystad en vanaf 15 juni van Diane Boerrigter uit Rijssen.
De openingstijden van het Kulturhus zijn maandag tot en met vrijdag van 10.00 tot 17.00 uur en op de zaterdag van 10.00 tot 13.00 uur. In juli en augustus is het Kulturhus op zaterdag gesloten.
Workshop speksteen
De volgende Nieuwsbrief verschijnt omstreeks 1 september met alle nieuws over de EtalageKunstRoute.


“Leven en dood” van Marjan Staritsky
Is er iemand die een workshop speksteen op locatie geeft of iemand kent die dat doet?
Reacties graag naar ansschimmelb@hotmail.com