Nieuwsbrief nr. 34

januari 23, 2023 3:49 pm

Website

Behoudens af en toe nog een kleine hapering functioneert onze nieuwe website nu naar behoren. Alle leden kunnen nu foto’s van hun werk op de website plaatsen. Een aantal heeft dat ook al gedaan, maar ook een groot aantal nog niet. Terwijl het een ideale mogelijkheid is om je werk te promoten, bv. te koop of in bruikleen aan te bieden aan geïnteresseerden. De eerste kunstwerken zijn al verkocht!
Maar misschien vinden veel leden het te moeilijk om foto’s op hun persoonlijke pagina te plaatsen. Daarvoor is nu een oplossing! Rietje Baas heeft aangeboden om iedereen die dat wil één op één te helpen bij het vullen van haar/zijn persoonlijke pagina. Je bepaalt zelf wat je, naast de foto’s van je werk, wel of niet aan persoonlijke informatie op de website wilt hebben.
Dus: wil je wel maar lukt het je niet, neem dan contact op met Rietje: rietjebaas01@gmail.com . Voordat de persoonlijke pagina gevuld kan worden, moet een profiel worden aangemaakt. Dit wordt gedaan door Dirk van Brink. Stuur daarvoor een (horizontale) foto van jezelf en een korte biografie (zie voorbeelden van andere leden onder Kunstenaars op de website) naar vhbk@live.nl. Wil je wél foto’s van je werk op de website, maar geen foto van jezelf, neem dan ook even contact met ons op.
Om op jouw persoonlijke pagina te komen, heb je inloggegevens nodig. Die zou je op of omstreeks 13-15 juli 2022 ontvangen moeten hebben van website@create-convert.nl. Kijk dit even na. Kan je niets vinden, dan kan je via die website nieuwe inloggegevens krijgen.

Kwaliteit in de kunst
Op maandag 20 maart a.s. organiseert de Stichting Kunst & Cultuur in het Kulturhus een lezing met als titel “Kwaliteit in de kunst”. De lezing wordt gegeven door Wim Kwakernaak. De aanvang is 20.00 uur. Donateurs betalen € 10,–, niet-donateurs € 12,50. Tickets kunnen tijdens kantooruren worden gekocht aan de balie van het Kulturhus of online via kulturhusholten.nl .
Zie voor verdere informatie het programma van de Stichting Kunst & Cultuur.

Algemene Ledenvergadering
Om alvast te noteren: de algemene ledenvergadering wordt gehouden op donderdag 13 april a.s. De stukken voor deze vergadering worden omstreeks 31 maart a.s. toegestuurd.
Tuinen-Kunstroute
Er zijn plannen voor het organiseren van een Tuinen-Kunstroute op zondag 11 juni a.s. Binnenkort volgt meer nieuws.

Kunstveiling
De Stichting Kunst & Cultuur organiseert op vrijdag 12 mei a.s. een kunstveiling in het Kulturhus. De avond start om 20 uur met een lezing, gegeven door de in Holten geboren kunsthistoricus Wouter van Aken. Onderwerp: Hoe komt de financiële waarde van kunst tot stand en welke rol hebben de verschillende spelers binnen de kunstwereld in dit proces?
Aansluitend aan de lezing wordt bijzondere kunst bij opbod verkocht op een veiling o.l.v. veilingmeester Johan Kruit. De beurs start om 21 uur onder het genot van een gratis hapje en sprankelend drankje. Wil je kunst inbrengen voor de veiling? Dat kan! Stuur voor 12 april foto(‘s) met vermelding van afmetingen en beschrijving van je kunstwerk(en) op naar info@kc-holten.nl. Je ingebrachte kunst heeft een (geschatte) waarde van ± € 25,– tot ± € 150,–. Je levert op de dag zelf je kunstwerken in en neemt ze mee terug als ze niet verkocht zijn. Onder kunst wordt hier verstaan: schilderijen, beelden, bijzondere vazen, schalen en/of sieraden. De inbrenger ontvangt 50% van de opbrengst, de andere helft komt ten goede aan het kunstonderwijs dat de Stichting Kunst & Cultuur organiseert in samenwerking met de Holtense basisscholen. De entree voor de avond is € 10,–.

Vooraankondiging EtalageKunstRoute en Exposities 2023
De EtalageKunstRoute wordt dit jaar gehouden van 30 september t/m 4 november.
Naar aanleiding van de ervaringen en van de gehouden evaluatie onder de deelnemers van vorig jaar, is besloten tot enkele wijzigingen: De zondag-openstelling vervalt, de zaterdag-openstelling eindigt zoals voorheen weer om 15 uur en we gaan terug van 6 naar 5 weken.
Andere wijzigingen zijn: de thema-expositie is dit jaar in de Nagelhoutzaal, de expositie van de verlotingskunstwerken is op de Kunstplaza en we willen van 1 naar 2 suppoosten per middag.
Pril plan voor een nieuw onderdeel is een kleine kunstmarkt op één van de zaterdagen.
Uit de evaluatie is verder gebleken dat een ruime meerderheid van de deelnemers voorstander is van een thema. Daarom is er ook dit jaar weer een thema-expositie. Het thema is Insluiten.
Om ideeën hiervoor te krijgen, zijn er wat afbeeldingen van kunstwerken bijgevoegd.
Ook hebben we weer een verloting van kunstwerken, van groot belang voor de financiële haalbaarheid van de EKR. De expositie van de verlotingskunstwerken wordt dit jaar gehouden op de Kunstplaza. En we gaan proberen de lotenverkoop te moderniseren.
Later meer nieuws over de EtalageKunstRoute en de exposities.