Bestuur

Bestuur

Het bestuur van de VHBK vertegenwoordigt de leden en wordt gevormd door enthousiaste kunstenaars. De belangrijkste taak van het bestuur is het scheppen van de juiste financiële, personele en facilitaire voorwaarden om het programma goed uit te kunnen voeren.
De dagelijkse leiding van de Kunstvereniging ligt in handen van het bestuur. Het bestuur vertaalt de artistieke en bedrijfsmatige aandachtsgebieden naar de praktijk, stuurt de uitvoerende commissies aan.

Bestuur
Arjan Hakkert, voorzitter

Hans Wissink, secretaris

Arjan de Ruiter, penningmeester

Dirk van Brink, lid

Wim Kwakernaak, lid

Evelyn  Ezendam, lid

Christel Buijvoets, tweede secretaris