Privacy voorwaarden

In dit Privacy Statement beschrijven wij welke persoonsgegevens wij van u verwerken, hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten in dat kader aan u toekomen. DE VHBK neemt uw privacy zeer serieus en behandelt uw gegevens daarom uiterst zorgvuldig. Voorop staat dat de Kunstenaarsvereniging zich in alle gevallen houdt aan de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 

 

Soort persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving. Het betreft de volgende gegevens:
• Abonnee internet nieuwsbrief en aankondigingen: naam, e-mailadres 


 • Abonnee uitnodigingen per post: naam, adres, pc/woonplaats, e-mailadres

 • Leden: naam, adres, pc/woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, datum van aanmelding, betalingsgegevens 

 

Doel verwerking persoonsgegevens
De VHBK gebruikt uw persoonsgegevens om: 


 • u de digitale nieuwsbrief en andere aankondigingen van de VHBK te kunnen sturen. Uw e-mailadres wordt alleen met uw toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een afmeldlink waarmee u op ieder moment kunt opzeggen. Uw gegevens worden dan geheel verwijderd uit het bestand. 

 • u de uitnodigingen voor tentoonstellingen van de VHBK per post te kunnen toesturen. U kunt deze service stopzetten door een bericht te sturen aan vhbk@live.nl. Uw gegevens worden dan geheel verwijderd uit het bestand. 

 • Leden van de VHBK te kunnen uitnodigen voor openingen van tentoonstellingen, hen te attenderen op speciale ledenactiviteiten en om facturen te sturen. U kunt u op elk moment afmelden als lid door een bericht te sturen aan vhbk@live.nl. Uw gegevens worden dan geheel verwijderd uit het bestand. 

 

Bewaren gegevens
De VHBK bewaart gegevens niet langer dan voor de verwerkingsdoeleinden noodzakelijk is.

Inzage en wijzigen van uw gegevens 

Wanneer u vragen heeft of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben opgeslagen kunt u altijd contact met ons opnemen. U heeft de volgende rechten: 


 • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen; 

 • inzage in en het kunnen opvragen van de precieze persoonsgegevens die we van u hebben; 

 • het laten corrigeren van fouten en het kunnen aanpassen van uw persoonsgegevens; 

 • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens; 

 • het intrekken van toestemming voor het gebruiken en bewerken van uw persoonsgegevens; 

 • het anonimiseren van uw gegevens of zodanig verwijderen dat deze niet meer herleidbaar zijn tot u als persoon. 

 

Websites
Wij maken op onze websites gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van de websites wordt meegestuurd en door uw browser in het geheugen van uw computer, tablet of smartphone wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

Via onze websites worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de ‘Google Analytics’-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de websites gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. 

 

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google 2 opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Wijzigingen 

We kunnen dit Privacy Statement van tijd tot tijd wijzigen en zullen dan op onze website een update plaatsen.

Contactgegevens
Vereniging Holtense Beeldende Kunstenaars | Nagelhoutstraat 35 | 7451 ED Holten tel. 0548 363028 vhbk@live.nl | www.vhbk.nl

Datum uitgifte van deze verklaring: ……………………….